Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật miền Trung Tây Nguyên

Lô 25B Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Đt:0235.3822030