Trường TCN Kinh tế - Mỹ thuật - Miền trung - Tây nguyên

Liên hệ

Địa chỉ:
Lô 25B Phan Bội Châu - TP.Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3822030

Fax: 0235.3822030

http://tcnmttn.edu.vn