imgres(QNO) - Ngày 13.3, Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn có công văn yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đài PTTH Quảng Nam, Báo Quảng Nam, các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên tổ chức xuất cảnh trái phép lao động bất hợp pháp nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không bị kẻ xấu lừa gạt; khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo trong việc đưa người xuất cảnh đi lao động ở nước ngoài, chủ động báo cáo cơ quan công an nơi gần nhất để kiểm tra, xử lý kịp thời. Người dân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài thì liên hệ trực tiếp với Sở LĐ – TB và Xã hội, các doanh nghiệp nhà nước được cấp phép xuất khẩu lao động để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về trình tự hồ sơ, thủ tục quy định. Các cơ quan chức năng phải thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước.