Thông báo tuyển dụng lao động

 
hoinghithi

Ngày 13/2/2014, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014. Tại Hội nghị, nhiều ý kiến băn khoăn về dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đã được nêu ra:

Xem thêm: Một số ý kiến các sở về phương án thi tốt nghiệp 2014
 
thitn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo một số phướng án tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy ý kiến của dư luận xã hội.